Het Team

Schoolleiding

Wij hebben op onze school een directeur. Daarnaast is er een Interne begeleidster, taalcoördinator, rekencoördinator en gedragsspecialist. Zij voeren het beleid van het bestuur uit en zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze school. Als directie proberen wij zo bereikbaar mogelijk voor u te zijn.

Groepsleerkrachten

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Zij zijn juf of meester van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind aangaan.

Interne Begeleiding

Op onze school hebben wij een interne begeleidster. De eigen leerkrachten geven aan kinderen waarbij dit nodig is remedial teaching in de klas. Daarnaast kan er door een collega een aantal malen buiten de klas worden gewerkt met de rugzakleerlingen.

Administratie

Op onze school hebben wij de beschikking over een secretarieel medewerkster.

Overblijven

De leerlingen kunnen indien gewenst overblijven. Hiervoor worden geschoolde overblijfouders ingezet. Meer informatie over het overblijven en de kosten daarvan kunt u op school verkrijgen.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u een vraag heeft of iets over uw kind met ons wilt bespreken. Dat is uiteraard altijd mogelijk. Neemt u dan contact met ons op. In principe zijn wij elke dag tot minstens één uur na schooltijd aanwezig. Wij zouden het fijn vinden als u ons tijdens school uren probeert te bereiken.

Vervanging

Uiteraard kan het gebeuren dat een leerkracht ziek wordt. In het hele onderwijs is vervanging een flink probleem. Wij zullen altijd eerst proberen een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet een adequate oplossing te vinden, dan kan het voorkomen dat de kinderen een dag thuis zullen zijn. Dit gebeurt dan niet zomaar; ouders worden daarvan altijd via een brief, minimaal een dag van tevoren, op de hoogte gesteld.

Scholing van leerkrachten

Het onderwijs is constant in beweging en verandert snel. Om hier goed op te kunnen inspelen volgen wij regelmatig opleidingen en cursussen. Ook hebben wij als team samen een aantal studiedagen waarop wij gezamenlijk geschoold worden. Zo houden wij ons onderwijs continu in beweging en spelen wij in op de veranderingen. De data van de studiedagen worden opgenomen in de jaarkalender.

Groepsindeling

(afhankelijk van leerlingaantallen)
Groep 0-1: Barbara Everts, Jeanette van der Meijden
Groep 2: Sevda Dogan, Heleen Zijlstra
Groep 3: Marleen Mulder
Groep 4: Sanne Wallink-Lamers en Dorien Braams 
Groep 5-6: Sebnem Terzi
Groep 7-8: Simone van Kranen, Marianne van Gent
Gymlessen: Baukje van Wieringen (Sport Service Zwolle)

Directeur: Ayhan Tonca
Locatieleider: Marianne van Gent
Godsdienstleerkracht: Fatima Bachiri
Koranleerkracht: Fatima Bachiri
Intern begeleider: Marion Velema
Remedial teaching: Sanne Wallink, Belkis Irmak
Adm. medewerkster: Esra Alp-Özen 
Conciërge: Vacant
Onderwijsassistent: Belkis Irmak

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT