Ouderraad

Voor het organiseren van allerlei activiteiten binnen school, hebben wij ondersteuning van een goed functionerende ouderraad. Deze wordt vertegenwoordigd door ouders/verzorgers van leerlingen van de school en bestaat onder andere uit een voorzitter en een secretaris. Bij de vergadering is ook altijd de directeur (of één van de teamleiders) van de school aanwezig.
Zij innen de ouderbijdrage en organiseren leuke activiteiten voor de kinderen. U zult begrijpen dat zij het niet alleen kunnen. Zij zullen u regelmatig om ondersteuning vragen. Help waar u kunt helpen! De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van de feesten: Ramadanfeest en Offerfeest. Ook organiseren zij samen met het team de schoolreizen. Ter ondersteuning van allerlei activiteiten die de school gaat of wil organiseren, zal er een beroep op de ouderraad gedaan worden.

Klik hier voor de Jaarplanning ouderraad.

Ouderraadsleden

Ayfer Kelsaka, Zoubida Bousaboun, Zeynep Tuncer-Gözmen, Hatice Sari, Sarah Kader, Malika Allouchi

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door ouderraad vastgesteld. Ook de bijdrage voor
het overblijven tussen de middag wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld.
Deze middelen worden door de ouderraad beheerd.

Bankrekening: ouderraad basisschool Hilal: ABN-Amro
NL24 ABNA 0589682237
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT